Kurumsal

Her Zaman En İyi Çözümü Sunarız

Avrupa Tıp OSGB

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış, en son yasal düzenlemelere göre en az 1 çalışanı olan, sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi sağlayan kuruluşlar olarak tanımlanmıştır.

Avrupa Tıp OSGB bu kapsamda faaliyet göstermek amacıyla 18 Mart 2015 tarihinde kurulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip olan işletmemiz, iş sağlığı ve güvenliğine çok önem verdiğini profesyonel ekibiyle kanıtlamıştır.

Misyon

- Hizmet verdiğimiz işyerlerini daha güvenli daha sağlıklı ve daha verimli hale getirmektir.
- Toplumda güvenlik kültürünün oluşturulması ve bu kültürün yayılmasını amaçlamaktadır.
- Ulaşılan başarı konumunu sürekli geliştirmektir.
- İş sağlığı ve güvenliği alanında dinamik, sağduyulu, girişimci, güler yüzlü, müşteri odaklı yaklaşım ile hizmet vermektir.

Vizyon

- Güvenli çalışma alanları ve iş güvenliği kültürü yaratmaktır.
- Çalışanları iş kazası sonucu yaralanma ve hastalıklardan korumak, işgücü kaybını önlemektir.
- İşletmelerin kaza sonucu maddi kayıplarının oluşmasını önlemek ve işyerlerinin prestijinin ve kalitesinin artmasına destek olmaktır.

Kalite Politikası

- İşletmelerin kaza sonucu maddi kayıplarının oluşmasını önlemek
- İşyerlerinin prestijinin ve kalitesinin artmasına destek olmaktır.
- Güncel kanun ve yönetmelikleri takip ederek, işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında karşılaşabileceği cezai durumları önleyici faaliyetlerde bulunmak amacını güdüyoruz.